Slekt

Litt om tidligere generasjoner.....

Min far, Kolbein B. Hausken har samlet og digitalisert en god del stoff om slekten. Han har god oversikt over gjøren og laden av min forfedre og formødre.

Ingeborg Leas kladdebok


Ingeborg og Karl Lea

Min oldemor skrev en oppsummering på sine siste år som sammenfattet hennes og hennes familie og slekts liv slik hun husket det og kjente det. Den ble funnet nedtegnet i en kladdebok slik man brukte på skolen. Hun hadde på forsiden fylt ut feltene med Skole: livets, Klasse: siste.

Ingeborg Leas kladdebok er godt skrevet og fortjener å bli offentliggjort på Internett.

Blant min farmors papirer fantes også andre små skrivelser som det er plass til på nettet og som dermed kanskje ikke går tapt for ettertiden.