IT-faglige ting

Her er referanser til IT-faglige ting.

Integrating DAM in the enterprise architecture

The Digital Asset Management system should not be just another system, but an integral part of the IT architecture. This paper outlines why and how a publishing company did this. The article was published in: Journal of Digital Asset Management (2006). doi: 10.1057/palgrave.dam.3650047 and can be found here

Masteroppgaver

Våren 2005 var to studenter jeg var ekstern veileder for sine ferdige med sine oppgaver. Begge skrev om emner som er svært relevant for forlagsbransjen.

Informasjonsutveksling i bokbransjen i Norge

Oppgaven er skrevet på engelsk og har tittelen "Information exchange for the book industry in Norway". Den handler om hvordan utvekslingen av informasjon om bøker utveksles i dag og hvordan det kan gjøres ved å ta i bruke den internasjonale standarden for utveksling av bokinformasjon kalt ONIX. I oppgaven skisseres det også hvordan en datastrukturen i en database basert på ONIX kan se ut.
Reidun Husby - Information exchange for the book industry in Norway

Digital manusflyt

Oppgaven skisserer dagens manusflyt for bøker og viser hvilke fordeler en manusflyt basert på strukturerte formater kan gi. Ulike verktøy og formater beskrives og forklares for å vise hvordan tekst kan gjenbrukes i flere sammenhenger enn i dag.
Merethe Evang - Digital manusflyt

Hovedoppgave anno 1992

Jeg klarte å fiske opp min hovedoppgave som var skrevet i WordPerfect 5.1 på en PC med DOS. Denne hadde jeg lagret på en DAT som jeg fikk tatt over til disk før kastet den siste DAT-stasjonen. Men merkelig nok klarte Word 2007 å lese innholdet rimelig bra. Jeg har ikke gjort annet med den enn å påse at innholdet kom fram omtrent som det gjorde i orginalen. Det er litt interessant å se hvor langt verden faktisk har beveget seg siden den gang. Det som var nybrott og ting på tegnebrettet er i dag selvfølgeligheter.
Peter Hausken - Distribuerte tjenester (fra 1992!)

hausken.com

Domenenavnet hausken.com sikret jeg meg på en tid da ting var litt enklere og kampene om domenenavn ikke var så skarp. Og dessuten er jeg heldig nok til å ha et forholdsvis lite brukt etternavn.