Personalia

Født desember 1959

Gift med Helga Hjorth, 2 voksne barn

Adresse: Midtstugrenda 152, 0787 Oslo

Mobil: +47 916 71 711

Privat: +47 900 92 029

Utdannelse

1979 Examen artium, samfunnsfaglig linje, Stavanger Katedralskole

1979-80 Førstegangstjeneste / Befalskurs i marinen

1980-82 Økonomisk/administrativ linje ved Rogaland DH (nå Univ. i Stavanger)

1985-87 Student ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo

1987 Cand. Mag. fra Høgskolesenteret i Rogaland (nå UiS)

1988-92 Hovedfagsstudent ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo

1992 Cand. Scient. i Informatikk

Yrkeserfaring

-1982 Div. sommer- og deltidsjobber i Stavangerske Dampskibsselskab.

1982-84 Systemkonsulent ved Bergens Mek. Verksteder

1984-85 Driftssjef ved Bergens Mek. Verksteder.

1985-87 Konsulent for Digital Tegneteknikk i Oslo

1988-91 Deltidsstilling i Brukerstøtteavdelingen ved Universitetets Senter for Informasjonsteknologi.

1989-91 Redaktør av UNINETTs nyhetsbulletin UNINyTT og medlem i UNINETT stab.

1992 Prosjektleder for UNINETT / SAMSON prosjektet

1993-95 Prosjektleder i Hewlett-Packard Norge

1995-07 IT-sjef i J.W.Cappelens Forlag a.s

2007-11 IKT-sjef i NSB AS, Persontog drift

2011-17 IKT-sjef i NSB Persontog Trafikk

2017-21 Spesialrådgiver i NSB/Vy IT

2022- IT-sjef i Norske tog AS