TALE TIL INGEBORG LEA PÅ HENNES 70 ÅRSDAG I 1938.

 

Talen ble holdt av hennes søster Sigrid Thorkildsen. Hun var tyve år yngre enn sin søster og tre år eldre enn Ingeborgs eldste sønn.

 

            Til Ingeborgs 70 årsdag

            Jeg minnes grant fra mine barndoms år

            en langstrakt gulmalt prestgård

            med tunet gresskledt - fullt av hygge

            fjøs og stabbur i fjellets skygge

            Bak bislagstrappen lå drengestuen

            med springvannskraner og ild på gruen

            Mot syd lå haven på stenet grunn

            den trosset dyrking til siste stund

            Men hvert et sted både ute og inne

            de gjemmer på glade og gode minne

            fra Karl var prest og Ingeborg frue

            og fylte med unger og gjester hver stue

            Det var ei begrensning i moderne forstand

            skjønt prestegården var full av sand

            og embedet selv var magert nok

            vi merket aldri de hadde det smått

 

            Deres gjestfrihet var absolutt og ukrenkelig

            et prinsipp for prestens pung betenkelig

            For gjestene derimot en herlig fornemmelse

            Vi møtte derfor så sorgløse opp

            familie og venner i sluttet tropp

            Med sjøsykens kvalme på Agnefests brygge

            vi hilste på Brunen og følte oss trygge

            Ja Ola og Brunen de virket tilforladelig

            De ruslet de tre mil i skrittgang bedagelig

            alvorlig og så grundig som kunne det gå galt

            for hvert unødvendig skritt eller ord som ble talt

            De hentet oss ofte til julefest

            tre mil i sluffen med lukt av hest

            med sneen spøkelsesaktig kold

            med stillheten dyb som fra heden

            Med stivfrosne lemmer og rimskjegg rundt munn

            mens stjernen blinket på blåsvart bund

            vi lengtet til prestgårds mat og varme

            til Karls og Ingeborgs åpne arme

 

            Eller vi kjørte i solskinn og sommer

            Ut av karjolen når Kvåsbakken kommer

            ja, for minste kneiken, Brunen stanste

            snudde på hodet - om ikke vi sanste?

 

            Vi tumlet ned av dump og av skrin

            i grunnen villig og uten grin

            for blåbær der vokste og blomster vi fant

            bak busken vi dukket så koselig iblandt

            Ja - veien står festet i hundrede av billeder

            og middag blev aften og stadig vi trillet

            til frem av det dunkle steg kirke og spir

            - lykkelig ned av karjolen vi glir !

 

            Ja sommer på sommer år efter år

            vi levde glade dage på Hægbostad gård

            De yngste årgange lekte bak do -

            i sandgropen rød vi bygde oss bo

            I juli kom fødselsdage på rad

            med vafler i stabler på svære fat

            Dadda og Mia de svedte og stelte

            mens kaffebordet på gresset vi dekte

            nederst i haven i lindernes skygge

            med vafler og kaffe vi kunne oss hygge

 

            En morgen vi våknet av slåmaskins lyd

            der ute satt presten i største fryd

            og meiet ned gresset i årle stunder

            mens ungdommen hviler og snorker og blunder

            Kanskje med en rive vi hjalp lite grand

            når selv vi syntes det gikk ikke an

            men aldri lenger enn lysten oss drev

            snart ned til elven og badet vi svev

            Elven var grunn med glatte stener -

            i høler og kulper vi oss fordeler

            I sirtses drakter med kappepynt

            blev ærbar blyghet og dyd forkynt

 

            En dag når solen var varm og hed

            på hi side av åna vi drog avsted

            Trine og Sterkold skulde vi gjeste

            et par så grotesk som i eventyr flest

            Bak husene seg svaberg svarte

            som Sterkold de stod og mot lettsinn advarte

            Fremfor bredte seg blomster og voldhøi

            så lette som Trine så opplagt til skøi

            Med blåbærlier så bradt og så blå

            oss lokket og drog til i tuen vi lå

            og puttet inn bær så faste og søde

            til maven ble stinn av sommerens grøde

 

            På måneskinnskvelder først i august

            mørke og varme med høstlig pust

            til Lindehaugen ble henlagt kurtisen

            mens Dagny sang smektende kjærlighetsviser

 

            Hver fjortende dag prekte Karl i Eiken

            Mange måtte finne han efter preken

            og leserbørn kom med gaver til presten

            med blåbær - i rosemalte tiner forresten

            men også et knytte med en smørklatt så ussel

            eller et par egg - versgo-inte nogen knussel

            Hos Siri falt ventetiden ofte lang

            og glade var vi når karjolen igjen kom i gang

            og skranglet ivei mellom stengjerder høie

            til hovedveien langs Sygne seg bøide

            Ved Bjærland vi alltid ventet å få se

            han som i rød stakk efter ungene sine skrek

            Over Ollesmoen, Gyberg og Klovna så dyster

            vi halvsov- vekte oss til liv og til lyster

 

            De ellers oss muntret med Fjotlands tur

            hvor den ekle Bernt Orta gjorde oss kur

            I Hekkfjeld lå Borga med begge bryste ude

            i samvær med presten, med jenter og gude

            Også til Refsnes vi vandret over hei

            Ingeborg og Karl viste alltid vei

            Til Bærstøl vi drog på moltetur

            Der var det de svarte så smilende lurt

            «Me plar gå til vatnet-eller kor som helst!»

            vi som måtte skjul for å føle oss frelst

 

            Jeg tror aldri det regnet sommeren lang

            solskinn fra morgen til solnedgang

            Og glade dager med munter prat

            rundt spisebordet med fulle fat

            om kvelden koselig inne i stuen

            for liv i leiren sørget presten og fruen

            Som idag ser jeg Ingeborgs lattersprengte mine

            når hun fortalte noe pussig om guttene sine

            som da Alv kastet hen, ganske lett og forsiktig

            «Kanskje Gud bet av osten!» - den morgen så riktig

            da dødsstillhet hersket rundt frokostbordet

            forat synderen skulle si omforlatelsesordet

            Eller når Leiv takket så pent for ris

            da løsnet smil på gladeste vis

            Når Finn solgte kyss til høiest bydende

            Margrethe Schjøtt betalte 25 øre pålydende

 

            Da Rolv var i tvil om bisp eller ringer

            da Heuch han til fremtidsvalget tvinger

            Da Else hun ertet «den deilige mann»

            til ungen blånektet - og satte på sprang

            Slik førte hun alltid med lune an

            med skøiersmil og med hjertelatter

            med humør som ikke jeg fatter

            hun styrte det hele og var vår venn

            hun fikk ikke annet enn takken igjen

 

            Heller ikke i aften har jeg annet å gi

            min tale er blitt fattig og kan så lite si

            av beundring og takk jeg i hjertet gjemmer

            fra barndomsdage jeg aldri glemmer

            henne som var min venn, både klok og god

            så aldri jeg merket eller kunne det tro

            hun var eldre enn meg i visdom og alder

            På ære - det ekte visdom jeg kaller

            At en søster er verdens aller beste venn

            den grunnsten la hun dengang - og derfor takk igjen